Kendini Açmak..

Doğamız gereği yaşamımıza devam edebilmek için sosyal yönümüzün gerekliliklerini yerine getirmek durumundayız. Sosyal olmak aslında içinde yaşadığımız çevrenin bir parçası olarak kendimizi algılayabilmemizdir. Bu aitlik hissi anlamlı insan ilişkileriyle mümkün olabilmekte ve bu ilişkilerin kurulabilmesi için de kendini açma ön koşul olabilmektedir. Ancak kendimizi açabildiğimizde diğer insanlarla daha anlamlı bağlar kurabiliyor, yakınlığımızı derinleştirebiliyoruz. 

 Öte yandan psikolojik bir varlık olarak insan çevresindeki negatif olaylardan doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenebilmekte bu tür durumlarda da sosyal desteğe ihtiyaç duyabilmektedir. Bu destek insanı içsel anlamda daha güçlü kılabilmektedir. Özellikle kişinin doğrudan kendini ilgilendiren sorunlarını kendi içinde aşamadığı durumlarda, bir bakış açısı darlığı yaşayabilmekte ve aynı düşünce, duygu ve davranış döngüsü içinde kendini bulabilmektedir. Bu tür durumlarda da sosyal destek almak kişiye farklı bakış açıları ve duygusal destek sunacağından oldukça değerlidir. 

 İnsan psikolojik açıdan ne kadar güçlü olursa olsun zaman zaman sorunlarını veya kendi yaşamıyla ilgili konuları başkalarıyla paylaşma ihtiyacı duyar. Bu ihtiyaç bazen sadece paylaşma isteğinden ibarettir. Bazen de bu paylaşımın soruna çare bulunmasına yardımcı olunması da beklenebilir. Her iki durumda da önemli olan kişinin kendini açabilecek kadar güvendiği bir kişiyle rahatlatıcı bir konuşma gerçekleştirmiş olmasıdır.

 İnsanlar dikkat ederseniz internet sitelerinde, sosyal medyada da kendilerini açma eğilimine girebiliyorlar. Bir konuda görüş belirtebiliyor, bazen kişisel yaşamlarıyla ilgili ayrıntı paylaşıp rahatlamaya çalışabiliyorlar. Bu tür durumlar geçici rahatlama sağlasa da uzun vadede bize kötü sonuçlar doğurabilir, bu durumda dikkat etmemiz gereken konu güvenirliliktir. Çünkü güvenirlilik konusuna dikkat etmediğimizde kısa süreli rahatlama adına uzun vadede üzülebiliriz. 

 Herhangi bir sorunumuzla ilgili düşünce ve duygularımızı rahatlıkla paylaşabileceğimiz insanlara sahip olmak hayattaki en büyük hazinelerimizdendir. İş veya sosyal yaşamda birçok ilişki içinde olabiliyoruz ;ancak bu ilişkileri kendimizi açabileceğimiz kadar güvenli görmüyor olabiliriz. Ayrıca İçe dönüklük, paylaşıma açık olmama, çekingen kişilik özellikleri de kendini açmanın önünde duran engellerdir. Bu tür engel durumlarında kişiler bir ruh sağlığı uzmanından destek alarak kendilerini tanıma sürecine girebilirler. Fakat burada sorunun kendisi bu kişilik özelliğine sahip bireylerin çok zora düşmedikçe yardım arayışına girmelerini de engellemektedir. Bu durumda bu özelliklere sahip ve bu özelliklerinden ötürü ilişkilerinde tıkanıklık yaşayan kişiler yardım arayışına çok uzun zaman sonra girişebiliyorlar. 

 Son olarak kendimizi nerede, kime karşı, ne oranda açacağımız gibi konular dikkat edilmesi gereken önemli noktalardandır. Kendi mahremimizi açacağımız için güvenilir kişilere yönelmemiz yerinde bir davranış olacaktır. Eğer hayatımızda kendimizi açabileceğimiz kadar güven duyduğumuz ilişkilerin olmadığını düşünüyorsak, bu konuda başvurabileceğimiz ruh sağlığı uzmanlarının olduğunu, bu konuya güvenebileceğimizi aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor. 

 

 

Adres: Hoşnudiye Mh. İsmet İnönü 1 Cd. No: 65-1 ESKİŞEHİR

Telefon: 

GSM: 0 507 203 85 75

E-posta: info@pdserkanyildirim.com

Serkan Yıldırım - DoktorTakvimi.com

Eskişehir Web Tasarım