Yaklaşımım

Sistemik terapi, psişik bozuklukların sosyal bağlamına, özellikle de aile üyeleri ve sosyal çevreleri arasındaki etkileşime odaklanan bir psikoterapi yaklaşımıdır.

İnsanlar sosyal varlıklardır.
Hepimiz sistemler içinde yaşıyoruz. Kendi kimliğimizi etkileşim içinde olan ilişkilerimiz aracılığı ile geliştiriyor ve deneyimliyoruz. Bu sosyal ilişkiler ve bu bağlamdaki - ailede, çift ilişkisinde, arkadaş veya iş çevremizde vb.- rollerimiz, bizim düşünlerimiz duygularımız ve eylemlerimize etki ediyor. Bu ilişkilerde başarı, mutluluk ve gerçekleşmeyi deneyimliyoruz. 

Fakat bozukluk veya krizler olarak ele aldığımız ve baş edilmesi gereken değişimleri de bu ilişkiler içinde yaşıyoruz. Çatışmalar ve ruhsal yükler bu anlamda ilişki bozuklukları olarak görülebilir.  Ortaya çıkan problemler ise bu bozuklukları uygun olmayan biçimlerde çözme çabalarımızdır. 

Her insan yaşamı boyunca  tek başına baş etmesi zor olan sıkıntılı durumlar yaşar. Kişi düşünceler, duygular ve eylemlerini alışıldık biçimde değerlendirildiğinde, çözüm yaklaşımları da sıklıkla aynı yöne doğru gider. Var olan stratejiler iyi yönde değişimlere götürmediğinde kişi kendisi engellenmiş hisseder ve bir problem kök salmaya başlar. 

Sistemik danışma ve terapi, kişinin probleme ilişkin var olan bakış açısını değiştirmeye ve yeni, anlamlı perspektifler bulmasına yardım eder.  Yeni bir bakış açısından bakıldığında ise karmaşık bir durum farklı görülebilir. Bazen belirli bir alandaki bir değişim, başka bir şeyi harekete geçirmek için yardımcı olur. 

Bu etkileşimlerden  ise hissedilebilir değişimler doğar. 

Adres: Hoşnudiye Mh. İsmet İnönü 1 Cd. No: 65-1 ESKİŞEHİR


Eskişehir Web Tasarım